Sila » Zakelijk
Informatie van A tot Z - Artikelen Weetjes & Specials
Artikelen 1 - 10 van 28 in de rubriek Zakelijk

Zakelijk

Commanditaire Vennootschap (CV)

Commanditaire Vennootschap (CV)

De Commanditaire Vennootschap of CV -ook wel vennootschap bij wijze van geldschieting genoemd- is een vorm van vennootschap onder firma. Wat is nu precies het verschil tussen deze vennootschap en een… Zakelijk, 04-11-2007
Consumenten en Klachten - Wie behandelt welke klacht?

Consumenten en Klachten - Wie behandelt welke klacht?

Consumenten met klachten over producten of diensten kunnen bij een Geschillencommissie terecht (44 branches); bij geschillen over vakantie, telecommunicatie, bouw-zaken e.d. Voor klachten over de Over… Zakelijk, 12-07-2008
Consumentenrecht - Rechtbank & Geschillencommissie

Consumentenrecht - Rechtbank & Geschillencommissie

Rechten van de Consument. Een consument die een conflict heeft met een leverancier of fabrikant kan eerst zelf proberen om tot een minnelijke schikking te komen. Als dit niet lukt, kan je terecht bij… Juridisch, 30-11-2007
De Arbeidsovereenkomst (Arbeidscontract)

De Arbeidsovereenkomst (Arbeidscontract)

In de arbeidsovereenkomst of het arbeidscontract wordt de rechts-verhouding tussen de werkgever en de in loondienst tredende werknemer grotendeels geregeld. In het Burgerlijk Wetboek, artikel 1637 wor… Banen, 08-11-2007
De Coöperatieve Vereniging

De Coöperatieve Vereniging

De Coöperatieve Vereniging is een speciale vorm van de vereniging met volledige rechtsbevoegdheid. In tegenstelling tot de gewone vereniging mag het doel van de coöperatieve vereniging gericht zijn op… Zakelijk, 01-11-2007
De Vennootschap (BV en NV)

De Vennootschap (BV en NV)

De Besloten Vennootschap (BV) en de Naamloze Vennootschap (NV) zijn vennootschappen met een in aandelen verdeeld kapitaal. Wat zijn nu de overeenkomsten en verschillen tussen een besloten en naamloze… Zakelijk, 04-11-2007
Een Eenmanszaak

Een Eenmanszaak

De eenmanszaak is een kleinere onderneming, eigendom en onder leiding van één persoon, welke dan zowel juridisch als financieel privé aansprakelijk is. Kan een onderne-mer met een eenmanszaak ook pers… Zakelijk, 05-11-2007
Een maatschap vormen

Een maatschap vormen

De Maatschap ontstaat zodra twee of meer personen -maten van de maatschap genoemd- afspreken met elkaar samen te werken en hierbij b.v. geld, kennis, arbeid of goederen samen te voegen. Dit met het oo… Zakelijk, 05-11-2007
Onderneming & Handelsnaam Wet

Onderneming & Handelsnaam Wet

De Handelsnaamwet geeft een ondernemer de mogelijkheid tot alleenrecht op het gebruik van een handelsnaam. In de handelsnaam-wet worden beperkingen opgelegd aan keuzevrijheid van de handels-naam. Een… Onderneming, 06-11-2007
Onderneming & Handelsregister Wet - KvK

Onderneming & Handelsregister Wet - KvK

Het Handelsregister is een register dat derden in staat stelt kennis te nemen van de juridische structuur van een onderneming. Voor de meeste ondernemingen (afhanke-lijk van de ondernemingsvorm of rec… Onderneming, 06-11-2007
Schrijf mee!