Sila » Zakelijk: Pagina 3
Informatie van A tot Z - Artikelen Weetjes & Specials
Artikelen 21 - 29 van 29 in de rubriek Zakelijk

Zakelijk

Vereniging & Leden

Vereniging & Leden

Men spreekt van een Vereniging als twee of meer personen volgens vastgestelde regels samenwerken voor een bepaald doel. De wet onderscheid twee vormen, nl. een vereniging met een volledige of een bepe… Juridisch, 01-11-2007
Verplichtingen Werkgever (Rechten Werknemer)

Verplichtingen Werkgever (Rechten Werknemer)

De werkgever heeft een aantal verplichtingen t.a.v. de werknemer en dient zich te houden aan o.a. de Wet minimumloon, CAO en de Wet minimum vakantiebijslag. Er zijn ook wettelijke regelingen i.z. geli… Banen, 12-11-2007
Verplichtingen Werknemer

Verplichtingen Werknemer

Een werknemer heeft bepaalde rechten, maar ook een aantal wettelijke verplichtingen. Het Burgerlijk Wetboek regelt de verplichtingen van de werknemer in een aantal korte artikelen (BW artikelen 1639).… Banen, 12-11-2007
Vestigingswet Detailhandel - Bedrijven

Vestigingswet Detailhandel - Bedrijven

Wanneer je als ondernemer een onderneming in de detailhandel of een bedrijf wilt beginnen, krijg je te maken met de zgn. Vestigingswet Detailhandel of de Vestigingswet Bedrijven. Deze vestigingswetten… Detailhandel, 06-11-2007
VVV Cadeaubon: Welke winkels accepteren de VVV Cadeaubon?

VVV Cadeaubon: Welke winkels accepteren de VVV Cadeaubon?

De VVV Cadeaubon (voorheen VVV Irischeque) is met ruim 23.000 acceptanten de breedst besteedbare cadeaubon. Je kunt met de VVV Cadeaubon terecht bij vele winkels, webshops, horecagelegenheden, attract… Detailhandel, 24-10-2008
Wanbetaling - Vordering en Incasso

Wanbetaling - Vordering en Incasso

Bij Wanbetaling, Vordering en/of Incasso komen er veel juridische termen naar voren. Hoe zit het nu b.v. met de crediteur of debiteur? Wat is 't verschil tussen preferente of concurrente vordering? Wa… Juridisch, 08-10-2007
Wet Ruimtelijke Ordening & Onderneming

Wet Ruimtelijke Ordening & Onderneming

Met de Wet op de Ruimtelijke Ordening kun je te maken krijgen wanneer je als ondernemer een onderneming wilt starten. De Wet betreft de bestemmingsplannen van een gemeente. Naast deze bestemmingsplann… Juridisch, 06-11-2007
Wijziging Maatschap, VOF, CV in OV (2008?)

Wijziging Maatschap, VOF, CV in OV (2008?)

De wettelijke regels betreffende de Maatschap, de VOF - Vennootschap Onder Firma en de Commanditaire Vennootschap (CV) zullen worden gewijzigd. Een nieuwe aanduiding en andere rechtspersoonlijkheid :… Juridisch, 19-11-2007
Zelfstandig Ondernemen

Zelfstandig Ondernemen

Steeds meer mensen starten een zelfstandige onderneming. Wat is zelfstandig ondernemen precies? Zelfstandig ondernemen is m.b.v. arbeid, goederen en kapitaal, diensten en/of goederen voort-brengen. Is… Onderneming, 05-11-2007
Schrijf mee!