Sila » Zakelijk: Pagina 2
Informatie van A tot Z - Artikelen Weetjes & Specials
Artikelen 11 - 20 van 29 in de rubriek Zakelijk

Zakelijk

Ondernemingsraad & Wet (WOR)

Ondernemingsraad & Wet (WOR)

De Wet op de Ondernemingsraden regelt de medezeggenschap van werknemers in ondernemingen en instellingen. De werkwijze van een OR dient vastgelegd te zijn in een reglement. Bij de SER (Sociaal Economi… Onderneming, 08-11-2007
Ontslag Op Staande Voet

Ontslag Op Staande Voet

Ontslag op staande voet kan alleen bij dringende reden. In artikel 1639 van het Burgerlijk Wetboek staan deze dringende redenen vermeld. De arbeidsovereenkomst kan door zowel de werkgever als werkneme… Banen, 10-11-2007
Ontslag Procedure & Kantonrechter

Ontslag Procedure & Kantonrechter

Bij ontslag op staande voet, kan de werknemer de kantonrechter om nietigverklaring verzoeken en een procedure starten. Wanneer de werknemer in het gelijk wordt gesteld, heeft deze recht op een schadev… Juridisch, 11-11-2007
Ontslagrecht & Ontslag Procedure

Ontslagrecht & Ontslag Procedure

Ontslagrecht. De Ontslagprocedure is wettelijk bepaald. Een werkgever die een werknemer wil ontslaan, dient zich te wenden tot het CWI of de Kantonrechter om een ontslag-vergunning aan te vragen. Midd… Banen, 10-11-2007
Poolse Klussers & Wettelijke Regels

Poolse Klussers & Wettelijke Regels

De wettelijke regels zijn per 1 maart 2007 versoepeld voor werknemers (klussers, bouwvakkers etc.) uit de nieuwe EU-lidstaten Polen, Letland, Estland, Litouwen, Hongarije en ook Tsjechië, Slowakije en… Diversen, 13-07-2008
Rechtspersonen (Rechtsvormen)

Rechtspersonen (Rechtsvormen)

Een Vereniging, Stichting, de NV en BV behoren in 't Nederlandse recht tot de rechtspersonen. De term rechtspersoon staat in Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en is te onderscheiden van een natuurlijk… Juridisch, 31-10-2007
Stichting & Statuten

Stichting & Statuten

Een Stichting beoogt een -in de Statuten vastgelegde- doelstelling te verwezenlijken. Bij de oprichting van een stichting wordt er een notariële akte of een testament opgemaakt en statuten opgesteld.… Juridisch, 31-10-2007
Test - Kan je Goed Onderhandelen?

Test - Kan je Goed Onderhandelen?

Diplomatiek onderhandelen, onderhandelingsvaardig of onderhandelingsbekwaam zijn, is belangrijk in diverse situaties en beroepen. Onderhandelen, diplomatiek reageren vergt een bepaalde vaardigheid. De… Zakelijk, 13-07-2007
Tips voor Succesvol Personeelsbeleid

Tips voor Succesvol Personeelsbeleid

Tips voor Succesvol Personeels-beleid. Uit onderzoek van het Economisch Bureau van de ING Bank blijkt dat ondernemers c.q. werkgevers te weinig initiatieven nemen om hun medewerkers of personeel te st… Diversen, 16-11-2007
Vennootschap Onder Firma (VOF)

Vennootschap Onder Firma (VOF)

De Vennootschap onder firma (VOF) is een ondernemingsvorm waarbij twee of meer personen (firmanten) een samenwerkings-verband aangaan c.q. een bedrijf uitoefenen onder een gemeen-schappelijke naam. Wa… Zakelijk, 04-11-2007
Schrijf mee!