Sila » Specials » Schildklier en bijschildklier
Informatie van A tot Z - Artikelen Weetjes & Specials

Schildklier Schildklierproblemen & Tips

Schildklier Schildklierproblemen & Tips In Nederland hebben ongeveer 1 miljoen mensen problemen met hun schildklier, een schildklier-stoornis of schildklieraandoening, zoals b.v. een te trage of te snelle schildklierwerking. Een kwart van alle depressies blijkt veroorzaakt te worden door deze schildklier-problemen. De diagnose is vaak lastig door vage of niet onderkende klachten en hormoon-onderzoek dat niet altijd een duidelijk beeld geeft. Diverse schildklierklachten en tips voor middelen worden in deze Special uitgebreid besproken.

Schildklier Hormonen Hypofyse

Schildklier - Hypofyse. De schildlklier produceert hormonen die o.m. de stofwisseling, hart- en ademhalingsfrequentie en energieverbruik of warmteproductie regelen. De schildklier staat onder controle van de hypofyse, die via het hormoon TSH de schildklier aan kan zetten tot hogere of lagere productie van hormonen. De schildklier wordt ook wel de thermostaat of cv van ons lichaam genoemd.

Schildklierproblemen Schildklierstoornis Schildklieraandoening

Schildklierproblemen. Schildklierproblemen, een schildklierstoornis of schildklieraandoening is van grote invloed op vele lichamelijke processen. Zoals in de inleiding al naar voren is gebracht, komen schildklierproblemen schrikbarend vaak voor en is de onderkenning van een verstoorde schildklierwerking vaak een moeizaam proces. In deze special worden de werking van de schildklier en bijschildklier, diverse schildklierproblemen, tips en middelen die hiervoor gebruikt kunnen worden, uitgebreid besproken in de volgende vier artikelen:
  • Hormonen - Schildklier en Bijschildklier
  • Schildklier - Te trage werking (Hypothyreoïdie)
  • Schildklier - Te snelle werking (Hyperthyreoïdie)
  • Schildklier - Problemen Middelen & Tips

Door het lezen van de artikelen zal duidelijk worden hoe belangrijk het is om schildklierproblemen op het spoor te komen en zo snel mogelijk te behandelen.
Hormonen - Schildklier en Bijschildklier

Hormonen - Schildklier en Bijschildklier

Hormonen - Schildklier en Bij-schildklier. De schildklier regelt de stofwisseling d.m.v. afgifte van hormonen. Schildklierhormonen hebben een functie bij o.a. regulering van de hartslag en bloeddruk,…
Schildklier - Te trage werking - Hypothyreoïdie

Schildklier - Te trage werking - Hypothyreoïdie

De schildklier en een te trage werking. Een te traag werkende schildklier (hypothyreoïdie) is een steeds vaker voorkomende schildklier-aandoening, die soms niet onderkend wordt. Dit komt onder andere…
Schildklier - Te snelle werking - Hyperthyreoïdie

Schildklier - Te snelle werking - Hyperthyreoïdie

Een te snel werkende schildklier is een schildklieraandoening, die vele verschillende of uiteenlopende klachten kan geven. Schildklierproblemen of schildklier-stoornissen hebben een grote impact op ie…
Schildklier Problemen Middelen & Tips

Schildklier Problemen Middelen & Tips

Schildklierproblemen, 'n verstoorde schildklierwerking of een schildklier-aandoening onderkennen, vormt vaak een probleem door de vage -niet serieus genomen- klachten en/of het ontbreken van kennis in…
Gepubliceerd door Sila op 20-04-2008. Het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van deze special ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
Schrijf mee!