Sila » Specials » Nobelprijs winnaars
Informatie van A tot Z - Artikelen Weetjes & Specials

Nobel - Nobelprijzen & Nobelprijswinnaars

Nobel - Nobelprijzen & Nobelprijswinnaars Vanaf 1901 worden de Nobelprijzen uitgereikt voor de Natuurkunde, Scheikunde, Geneeskunde, Vrede, Literatuur en Economie (1969). De uitreiking is jaarlijks op de sterfdag (10 december) van Alfred Nobel, de initiator van de Nobelprijs. In deze Special alle Nobelprijswinnaars van 2008, overzichten van de winnaars van de Nobelprijzen 1977-2008, een artikel over Alfred Nobel en ook de Nederlandse Nobelprijswinnaars van 1901-1999. De Nobelprijs behelst een medaille, certificaat en ca € 1,1 miljoen.

De Nobelprijs van Alfred Nobel

Nobelprijs Alfred Nobel. De Nobelprijs is vernoemd naar Alfred Nobel -de stichter van de Nobelprijs- die zijn initiatief tot de Nobelprijzen testamentair vastlegde. De Nobelprijzen worden uitgereikt aan degenen die zich verdienstelijk hebben gemaakt voor de mensheid, voor bijzondere vondsten, ontdekkingen, onderzoeken, verrichtingen en aangelegenheden op diverse (wetenschappelijke) gebieden. In de letterlijke formulering van Alfred Nobel in zijn testament: "Aan hen die in het afgelopen jaar aan de mensheid het grootste nut hebben verschaft”. Jaarlijks worden Nobelprijzen uitgereikt voor:
 • Geneeskunde
 • Literatuur
 • Natuurkunde
 • Scheikunde
 • Vrede
 • Economie*

* De Nobelprijs voor Economie werd pas later ingesteld in 1969, door de Zweedse Centrale Bank (Sverige Riksbank) en niet zoals de overige vijf Nobelprijzen in 1901, welke Alfred Nobel testamentair heeft bepaald. Officieel heet deze dan ook "Prijs van de Zweedse Rijksbank voor Economie, ter nagedachtenis aan Alfred Nobel”. Een uitgebreide beschrijving hieromtrent, kun je lezen in Nobelprijswinnaars Economie.

Uitreiking Nobelprijs 10 december (vanaf 1901)

Uitreiking Nobelprijs. Ieder jaar worden in oktober de Nobelprijswinnaars bekend gemaakt. De ceremoniële uitreiking van de Nobelprijzen vindt jaarlijks plaats op 10 december, hetgeen de sterfdag van Alfred Nobel is. De Nobelprijs bestaat uit een medaille, een persoonlijk certificaat en 10 miljoen Zweedse Kronen, hetgeen omgerekend circa 1,1 miljoen euro inhoudt. De eer en roem die de Nobelprijswinnaars ten deel valt, wordt veelal als het meest belangrijk van de Nobelprijs ervaren.
Invoering Nobelprijs 1901. Sinds de invoering van de prijs in 1901 hebben meer dan 700 Nobelprijswinnaars de Nobelprijs ontvangen, voor hun wetenschappelijke verrichtingen, literaire werk of voor hun inspanningen ten behoeve van de wereldvrede.

Nobelprijs Winnaars 1977 tot en met 2008

Nobelprijs Special. De Nobelprijswinnaars op de verschillende gebieden worden elk in een apart artikel besproken.
 • De Nobelprijswinnaars van 2008 en de reden waarom de Nobelprijs is toegekend (uitgebreid besproken)
 • Ook wordt in elk artikel een overzicht gegeven van Nobelprijswinnaars van de laatste 30 jaar (1977 tot en met 2008)
 • Een artikel specifiek over Nederlandse Nobelprijswinnaars en welke Nobelprijzen Nederlanders ontvingen vanaf 1901 (de eerste Nederlandse Nobelprijswinnaar) tot en met 1999 (de laatste Nederlandse Nobelprijswinnaar)
 • Tevens is er een artikel over Alfred Nobel, een korte biografie, zijn testament en het ontstaan van de Nobelprijzen.

Een kort overzicht met namen van de Nobelprijswinnaars in 2008 en toelichting van het Nobelcomité, staat hieronder.

Overzicht van alle Nobelprijswinnaars - Nobelprijzen 2008

De Nobelprijswinnaars van 2008. Hoewel het in ieder artikel apart (zie hieronder) en uitgebreid wordt besproken, volgt op deze plaats alvast een kort overzicht, een opsomming van de winnaars van de Nobelprijzen 2008 op een rijtje plus een korte omschrijving van het Nobelcomité, waarom deze Nobelprijs toegekend is. Nadere bespreking en toelichting, kun je vinden in de specifieke artikelen van deze Special.

Nobelprijs 2008 - Geneeskunde Scheikunde Natuurkunde Literatuur Vrede Economie

Nobelprijs voor de Geneeskunde 2008Reden Toekenning Nobelprijs 2008
Harald zur Hausen (Duitsland) Françoise Barré-Sinoussi en Luc Montagnier (Frankrijk)Ontdekking van het Humane Papillomavirus (HPV) dat baarmoederhalskanker kan veroorzakenHun ontdekking van het menselijk immuundeficiëntievirus (HIV - Human Immunodeficiency Virus)

Nobelprijs voor de Scheikunde 2008Reden Toekenning Nobelprijs 2008
Osamu Shimomura (Japan), Martin Chalfie, Roger Y.Tsien (VS)Ontdekking en ontwikkeling van de groene fluorescerende proteïne (GFP - green fluorescent protein)

Nobelprijs voor de Natuurkunde 2008Reden Toekenning Nobelprijs 2008
Yoichiro Nambu (VS)Makoto Kobayashi en Toshihide Maskawa (Japan)Ontdekking van de werking van spontane symmetriebreking in de subatomaire natuurkunde Hun ontdekking van de oorsprong van de gebroken symmetrie, die het bestaan van ten minste drie quarkfamilies voorspelt

De Nobelprijs voor de Literatuur 2008Reden Toekenning Nobelprijs 2008
Jean-Marie Gustave Le Clézio (Frankrijk)Schrijver van nieuwe vertrekpunten, poëtisch avontuur en sensuele extase, een verkenner van een menselijkheid voorbij en onder de heersende beschaving

De Nobelprijs voor de Vrede 2008Reden Toekenning Nobelprijs 2008
Martti Ahtisaari (Finland)Vanwege zijn grote inspanningen om over verschillende continenten en over meer dan drie decennia internationale conflicten op te lossen

De Nobelprijs voor de Economie 2008Reden Toekenning Nobelprijs 2008
Paul Krugman (VS)Vanwege zijn analyse van de handelspatronen en locatie van de economische activiteitWinnaars Nobelprijzen - Overzicht Alle Nobelprijswinnaars 2007Nobelprijswinnaars Geneeskunde 2007

 • De Amerikanen Mario Capecchi, Oliver Smithies en de Brit Martin J. Evans
 • "Voor hun ontdekking van principes waarmee specifieke genmodificaties kunnen worden aangebracht bij muizen door gebruik te maken van embryonale stamcellen.” (Knock-out muizen)Nobelprijswinnaar Literatuur 2007

 • De Britse schrijfster Doris Lessing
 • Voor haar gehele oeuvre. ”Een heldendichter van de vrouwelijke ervaringen die met scepticisme, vuur en visionaire kracht een verdeelde beschaving aan een nauwkeurig onderzoek heeft onderworpen.''Nobelprijswinnaars Natuurkunde 2007

 • De Fransman Albert Fert en de Duitser Peter Grünberg
 • “Voor de ontdekking en ontwikkeling van GMR (Giant Magneto Resistance). "Een van de eerste praktische toepassingen op het veelbelovende terrein van de Nanotechnologie." (Miniharddisk)Nobelprijswinnaar Scheikunde 2007

 • De Duitse wetenschapper Gerhard Ertl (emeritus hoogleraar)
 • "Voor zijn studies naar chemische processen op vaste oppervlakken."Nobelprijswinnaars Vrede 2007

 • Al Gore en het IPCC ( Intergovernmental Panel on Climate Change van de VN)
 • “Voor de inspanningen om kennis op te bouwen over de invloeden van de mens op het klimaat en over de oplossingen die nodig zijn om die veranderingen tegen te gaan.”Nobelprijswinnaars Economie 2007

 • De Amerikaanse economen Leonid Hurwicz, Eric Maskin en Roger Myerson
 • “Voor hun baanbrekende werk in het verklaren van marktwerking; het ontwikkelen van de Mechanisme Ontwerp Theorie.”Artikelen Nobel Nobelprijzen & Nobelprijs Winnaars

Alfred Nobel - Nobelprijzen & Nobelprijswinnaars

Meer informatie c.q. een uitgebreide uiteenzetting kun je vinden in de betreffende artikelen die hieronder staan, over de Nobelprijs en Nobelprijswinnaars inzake het hoe, wanneer en waarom van de toegekende Nobelprijs op de 6 verschillende gebieden. Tevens zijn er artikelen opgenomen over het leven van Alfred Nobel en de totstandkoming van zijn Nobelprijs en ook alle Nederlandse Nobelprijswinnaars sinds 1901.
De Nobelprijs & Alfred Nobel

De Nobelprijs & Alfred Nobel

De Nobelprijs is vernoemd naar Alfred Nobel, die zijn initiatief tot de Nobelprijzen testamentair heeft bepaald. De Nobelprijzen worden uitgereikt sinds 1901 voor degenen die zich verdienstelijk maken…
Nederlandse Nobelprijs Winnaars

Nederlandse Nobelprijs Winnaars

Nederlandse Nobelprijswinnaars. Sinds de uitreiking van de Nobelprijs in 1901, ontvingen achttien Nederlanders de Nobelprijs op vijf gebieden, te weten Natuurkunde, Scheikunde, Geneeskunde, Economie (…
Winnaars Nobelprijs Geneeskunde 2008 (1977 - 2008)

Winnaars Nobelprijs Geneeskunde 2008 (1977 - 2008)

De Nobelprijs voor de Geneeskunde wordt toegekend aan degenen die zich op dit gebied verdienstelijk hebben gemaakt. De Nobelprijs Geneeskunde 2008 is toegekend aan de drie wetenschappers Harald zur Ha…
Winnaars Nobelprijs Literatuur 2008 (1977 - 2008)

Winnaars Nobelprijs Literatuur 2008 (1977 - 2008)

De Nobelprijs voor de Literatuur 2008 is toegekend aan de Franse schrijver Jean-Marie Gustave Le Clézio. Deze Nobelprijs voor de Literatuur wordt toegekend aan een auteur die “het meest opmerkelijke w…
Winnaars Nobelprijs Natuurkunde 2008 (1977 - 2008)

Winnaars Nobelprijs Natuurkunde 2008 (1977 - 2008)

De Nobelprijs voor de Natuurkunde wordt toegekend aan degenen die zich verdienstelijk hebben gemaakt op dit gebied. De Nobelprijs voor de Natuurkunde 2008 is toegekend aan Yoichiro Nambu, Makoto Kobay…
Winnaars Nobelprijs Scheikunde 2008 (1977 - 2008)

Winnaars Nobelprijs Scheikunde 2008 (1977 - 2008)

De Nobelprijs voor de Scheikunde wordt toegekend aan degenen die zich op dit gebied verdienstelijk hebben gemaakt. De Nobelprijs voor Scheikunde 2008 is toegekend aan de Japanner Osamu Shimomura en de…
Winnaars Nobelprijs voor de Vrede 2008 (1977 - 2008)

Winnaars Nobelprijs voor de Vrede 2008 (1977 - 2008)

De Nobelprijs voor de Vrede wordt toegekend aan degenen die zich verdienstelijk hebben gemaakt ter bevordering van de vrede. De Nobelprijs voor de Vrede 2008 is toegekend aan Martti Ahtisaari, vanwege…
Winnaars Nobelprijs Economie 2008 (1977 - 2008)

Winnaars Nobelprijs Economie 2008 (1977 - 2008)

De Nobelprijs voor de Economie wordt toegekend aan degenen die zich op dit gebied verdienstelijk hebben gemaakt. De Nobelprijs voor de Economie 2008 is toegekend aan de Amerikaanse econoom Paul Krugma…
Gepubliceerd door Sila op 13-10-2008. Het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van deze special ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.

Bronnen en referenties
 • Inleidingsfoto: Fill, Pixabay
Schrijf mee!