Sila » Mens en Samenleving: Pagina 3
Informatie van A tot Z - Artikelen Weetjes & Specials
Artikelen 21 - 30 van 116 in de rubriek Mens en Samenleving

Mens en Samenleving

Filosofie en Opvoeding

Filosofie en Opvoeding

In de Opvoeding worden o.a. kennis, waarden/normen, omgangsvormen of anders gezegd: 'verhalen' overgedragen. Opvoeding bestaat eigenlijk uit de verweving van 2 verhalen: het kleine levensverhaal in he… Filosofie, 22-01-2007
Freinet Onderwijs Moderne School

Freinet Onderwijs Moderne School

Freinet, een Franse schoolmeester en Reformpedagoog, met eigen ideeën over Leren. Hij is de grondlegger van het Freinet-onderwijs. Analogieën van het werk van de schoolmeester met dat van het boerenle… Onderwijs, 20-01-2007
Gehandicapt - 2 Filosofische visies

Gehandicapt - 2 Filosofische visies

Gehandicapt - Filosofische Visies. Een bepaalde maatschappelijke visie op mens en samenleving kan bepalend zijn voor hoe men tegen verstandelijk of lichamelijk gehandicapte mensen aankijkt en hoe men… Filosofie, 25-01-2007
Gehandicapt - 5 hulpverleningsvormen

Gehandicapt - 5 hulpverleningsvormen

Gehandicapt en Handicap. Hoe wordt er mee omgegaan? Er zijn in principe vijf verschillende hulpverleningsvormen: Verzorging, Behandeling, Ontwikkeling, Omgang en Emancipatie. De keuze van een bepaalde… Pedagogiek, 25-01-2007
Het Openbaar Ministerie

Het Openbaar Ministerie

Het Openbaar Ministerie valt onder het Ministerie van Justitie. Wat zijn de taken van het OM c.q. Openbaar ministerie, een officier van justitie of openbaar aanklager? Wat is een parket? Wat is het ve… Diversen, 25-10-2007
Historische Pedagogiek Wetten & Opvoeding

Historische Pedagogiek Wetten & Opvoeding

Historische Pedagogiek - Wetten & Opvoeding. Kinderbescherming, Kindertehuizen, Ondertoezichtstelling, Ontheffing of Ontzetting uit de Ouderlijke macht. Het zijn alle vertrouwde begrippen, die wijzen… Pedagogiek, 02-02-2007
Hoger Beroep & Schadevergoeding

Hoger Beroep & Schadevergoeding

Na het vonnis van de rechter, kan zowel de verdachte als officier van justitie appel aantekenen c.q. in hoger beroep gaan. Hoe gaat dit hoger beroep, appel aantekenen in zín werk? Binnen welke termijn… Regelingen, 30-10-2007
Kindermishandeling signalen

Kindermishandeling signalen

Kindermishandeling is een zorg-wekkend probleem en nog grootschaliger dan men dacht. Uit recent onderzoek komt naar voren dat er meer dan 100.000 kinderen per jaar mishandeld, verwaarloosd of misbruik… Pedagogiek, 28-01-2007
Kleurenpsychologie - Betekenis van kleuren

Kleurenpsychologie - Betekenis van kleuren

Kleurentests en kleurenpsychologie zijn gebaseerd op een samenhang tussen een voorkeur voor een bepaalde kleur en specifieke persoonlijkheidseigenschappen. Iedere kleur heeft zijn eigen symbolische be… Psychologie, 19-04-2007
Kleurenpsychologie Kleurentest - Symbolische Betekenis Kleur

Kleurenpsychologie Kleurentest - Symbolische Betekenis Kleur

Kleurenpsychologie - Kleurentest. Kleurenpsychologie is een tak van de psychologie die zich specifiek bezighoudt met de symbolische betekenis, duiding en de werking van kleuren. In de loop der jaren z… Psychologie, 18-04-2007
Schrijf mee!