Sila » Financieel
Informatie van A tot Z - Artikelen Weetjes & Specials
Artikelen 1 - 10 van 17 in de rubriek Financieel

Financieel

Aansprakelijkheid (WA verzekering)

Aansprakelijkheid (WA verzekering)

Aansprakelijkheid, een begrip uit het burgerlijk recht, bestaat uit twee soorten, namelijk schuld- en risico aansprakelijkheid. Tevens is er een onderscheid te maken in contractuele en wettelijke aan-… Verzekering, 07-10-2007
Banken Borg & Pandrecht

Banken Borg & Pandrecht

Banken vragen zekerheden (borg of pand) voor het geval van niet of niet tijdig voldoen van de rente- en aflossingsverplichtingen. Maar wat is borgtocht precies? Wat verstaat men onder het regresrecht?… Geld, 11-10-2007
Belastingbegrippen ondernemers: A tot en met Z

Belastingbegrippen ondernemers: A tot en met Z

Als je ondernemer bent, krijg je door je onderneming met de Belasting-dienst en vele belastingbegrippen te maken. In dit artikel is een begrippenlijst opgenomen met belastingtermen. Wat is bijvoorbeel… Belasting, 13-11-2007
Belastingen & Soorten Belasting

Belastingen & Soorten Belasting

Belastingen zijn er in diverse soorten, maar is het wel altijd helder wat deze belastingen inhouden? Wat is nu b.v. het onderscheid tussen directe en indirecte belasting? En omzet-belasting of loonbel… Belasting, 10-10-2007

BTW en KOR (Kleineondernemersregeling)

De KOR (Kleine Ondernemers Regeling). Voor ondernemers die weinig BTW hoeven te betalen is er de KOR c.q. Kleine ondernemers-regeling. Voor de onderneming met minder dan 1883, maar meer dan 1345 B… Belasting, 30-12-2007
Erfenis en Erfrecht - Erven Erfgenamen & Verklaring Erfrecht

Erfenis en Erfrecht - Erven Erfgenamen & Verklaring Erfrecht

Erfenis en Erfrecht. Wanneer je familie of echtgenoot c.q. partner overlijdt, word je erfgenaam. De erfenis of nalatenschap kun je dan aanvaarden of verwerpen of ook beneficiair aanvaarden. Als iemand… Diversen, 18-05-2007
Goud - Herkomst & Goudgehalte (Karaat)

Goud - Herkomst & Goudgehalte (Karaat)

Goud is een edelmetaal dat ontstaat uit vloeibaar magma en is één van de bodemschatten. Goud kan als stofgoud, goudklompjes (nuggets) of als goudader voorkomen. Puur goud is warm geel van kleur en 24… Diversen, 15-03-2008

Hypotheek - Vaakgestelde vragen

Een eigen huis kopen en daarmee een hypotheek afsluiten, is een grote stap die de nodige oriëntatie vergt. Bij een woning kopen en hypotheek aanvragen, komen vragen en begrippen naar voren als: wat is… Hypotheek, 13-05-2007
Minimumloon, jeugdloon juli 2018 plus uurloon en BBL

Minimumloon, jeugdloon juli 2018 plus uurloon en BBL

Het wettelijk minimum volwassen loon of wettelijk minimum jeugdloon is het loon of het salaris dat je minimaal uitbetaald hoort te krijgen. Vanaf 1 januari 2018 hebben werknemers vanaf 22 jaar recht o… Geld, 17-11-2007
Ondernemer & Belastingaftrek - Fiscale Faciliteiten (aftrek)

Ondernemer & Belastingaftrek - Fiscale Faciliteiten (aftrek)

Ondernemers die voldoen aan het urencriterium (1225 uur per jaar) hebben recht op alle faciliteiten c.q. belastingaftrek. Zelfstandigenaftrek, kleinschaligheidsaftrek, scholingsaftrek, stakingsaftrek,… Belasting, 31-12-2007
Schrijf mee!